JOH 5:39 ONDERZOEK DE SCHRIFTEN; WANT GIJ MEENT IN DEZELVE HET EEUWIGE LEVEN TE HEBBEN; EN DIE ZIJN HET, DIE VAN MIJ GETUIGEN.
Benny Goodmanstraat 40 1311RA Almere
036 – 536 29 76
info@bijbelstudie.nl

De tijd van het einde

Eindtijd en apocalyps zijn – ook in Hollywood – schrikaanjagende termen. Het vergaan van de menselijke beschaving, de planeet of zelfs het zonnestelsel zijn populaire onderwerpen in de moderne amusementsindustrie. En natuurlijk in de “social media”. Maar apocalyps is niets anders dan de naam voor het bijbelboek Openbaring, dat eigenlijk voluit heet: “De openbaring van Jezus Christus” (Op.1:1). De apocalyps is daarom niets anders dan de openbaring, de verschijning, de komst van Jezus Christus in heerlijkheid, om dat sinds Adam beloofde koninkrijk hier op aarde te vestigen en daarmee de troon van David in Jeruzalem te herstellen. Dat is niet het vergaan van de wereld.

Maar terwijl de Bijbel deze dingen vanaf de eerste bladzijden aankondigt, wordt de komst van koning Jezus op de troon van David binnen het christendom officieel als dwaling aangeduid. En wie deze dingen gelooft wordt geacht te behoren tot een sekte. Christus’ oordeel over de volkeren bij Zijn wederkomst wordt daardoor verward met het oordeel van de zogenoemde jongste dag en het vergaan van de wereld. Kortom, binnen het christendom is officieel geen plaats voor begrippen als opname (verzameling) van de Gemeente, verzameling van Israël (zowel de 2 als de 10 stammen), of herstel in een herbouwd Jeruzalem van de troon van David. Men kent alleen nog De Jongste Dag, d.w.z. het vergaan van de wereld. En daarmee wordt dan toch wel een bijster groot deel van de Bijbelse Boodschap genegeerd.

Want “God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven.” (Luk.2:32; 2Sam.7:12).

Daartoe leidt “De tijd van het einde” en de apocalyps.

‘Zomerconferentie’ 2020

DE TIJD VAN HET EINDE 1

Zaterdagavond 25 juli 2020

DE TIJD VAN HET EINDE 2

Zondagmiddag 26 juli 2020

DE TIJD VAN HET EINDE 3

Zondagavond 26 juli 2020

DE TIJD VAN HET EINDE 4

Maandagmiddag 27 juli 2020

DE TIJD VAN HET EINDE 5

Maandagavond 27 juli 2020

DE TIJD VAN HET EINDE 6

Dinsdagmiddag 28 juli 2020

DE TIJD VAN HET EINDE 7

Dinsdagavond 28 juli 2020

DE TIJD VAN HET EINDE 8

Woensdagmiddag 29 juli 2020

DE TIJD VAN HET EINDE 9

Woensdagavond 29 juli 2020

DE TIJD VAN HET EINDE 10

Donderdagmiddag 30 juli 2020

DE TIJD VAN HET EINDE 11

Donderdagavond 30 juli 2020

DE TIJD VAN HET EINDE 12

Vrijdagmiddag 31 juli 2020

DE TIJD VAN HET EINDE 13.1

Vrijdagavond 31 juli 2020

DE TIJD VAN HET EINDE 13.2

Vrijdagavond 31 juli 2020

DE TIJD VAN HET EINDE 13.3

Vrijdagavond 31 juli 2020