JOH 5:39 ONDERZOEK DE SCHRIFTEN; WANT GIJ MEENT IN DEZELVE HET EEUWIGE LEVEN TE HEBBEN; EN DIE ZIJN HET, DIE VAN MIJ GETUIGEN.
Benny Goodmanstraat 40 1311RA Almere
036 – 536 29 76
info@bijbelstudie.nl

Zonnetjes: God redt gelovigen altijd!

Les 1: De Ark van Noach

Les 2: Lot vlucht uit Sodom

Les 3: De Vrienden van Daniël

Les 4: Daniël in de leeuwenkuil

Les 5: Dochtertje van Jaïrus

Les 6: Nicodemus